Пак тази кирилица ...

Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.yurukov.net на кирилица!
Често този адрес се изписва така:

ъурукож

ъурукож.нет

ввв.ъурукож.нет

щкикндэ

щкикндэлхеш

ууулщкикндэлхеш

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

Блогът на Юруков

The personal blog of Boyan Yurukov on technology, politics and society | Личният блог на Боян Юруков за технологии, политика и обществото

Отидете на ...

 
 Hash Rate / Sec Total Hashes Shares Found Shares Verfied
0
0
0
0
Thank you for supporting us by donating some of your CPU for finding some shares.
To stop mining, just leave this page. Nothing is installed on your computer.
Начало

yurukov.net misspellings: ъурукож ъурукож.нет ввв.ъурукож.нет щкикндэ щкикндэлхеш ууулщкикндэлхеш
yurukov.net keywords: yurukov boyan blog bulgaria юруков боян българия technology ontology semantic eu наргиле германия политика блог