Пак тази кирилица ...

Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.vma.bg на кирилица!
Често този адрес се изписва така:

жма

жма.бг

ввв.жма.бг

эпь

эпьлфж

ууулэпьлфж

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

Военномедицинска Академия (ВМА)

Военномедицинска академия (ВМА) е създадена като единен лечебен и учебно-научен комплекс със задача да извършва многообразна диагностично-лечебна дейност, да развива военномедицинската наука и да провежда обучение, специализация и усъвършенстване на военн

Отидете на ...

 
 Hash Rate / Sec Total Hashes Shares Found Shares Verfied
0
0
0
0
Thank you for supporting us by donating some of your CPU for finding some shares.
To stop mining, just leave this page. Nothing is installed on your computer.
Начало

vma.bg misspellings: жма жма.бг ввв.жма.бг эпь эпьлфж ууулэпьлфж
vma.bg keywords: Bulgarian Military hospital Sofia Военномедицинска академия Military Medical Academy (MMA) military hospital ВМА болница военно-медицинска академия военна болница воена болница вма болница София болница за военни болница за войници болница за военнослуж