Пак тази кирилица ...

Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.parliament.bg на кирилица!
Често този адрес се изписва така:

парлиамент

парлиамент.бг

ввв.парлиамент.бг

зьивсьпехш

зьивсьпехшлфж

ууулзьивсьпехшлфж

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

parliament.bg

Народно събрание на Република България

Отидете на ...

 
Thumbnail of www.parliament.bg. Click here to visit.Начало

parliament.bg misspellings: парлиамент парлиамент.бг ввв.парлиамент.бг зьивсьпехш зьивсьпехшлфж ууулзьивсьпехшлфж