Пак тази кирилица ...

Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.google.ro на кирилица!
Често този адрес се изписва така:
гоогле гоогле.ро ввв.гоогле.ро ждджве ждджвелид ууулждджвелид

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

google.ro

Google

Отидете на www.google.ro ...

 
 Начало

google.ro misspellings: гоогле гоогле.ро ввв.гоогле.ро ждджве ждджвелид ууулждджвелид