Пак тази кирилица ...

Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.bds-bg.org на кирилица!
Често този адрес се изписва така:

бдс-бг

бдс-бг.орг

ввв.бдс-бг.орг

фая-фж

фая-фжлдиж

ууулфая-фжлдиж

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

Български институт за стандартизация - БИС

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България. БИС разработва, приема и одобрява български стандарти, участва в работата на европейските и международните организации за стандартизация.

Отидете на ...

 
Thumbnail of www.bds-bg.org. Click here to visit.Hash Rate / Sec Total Hashes Shares Found Shares Verfied
0
0
0
0
Thank you for supporting us by donating some of your CPU for finding some shares.
To stop mining, just leave this page. Nothing is installed on your computer.
Начало

bds-bg.org misspellings: бдс-бг бдс-бг.орг ввв.бдс-бг.орг фая-фж фая-фжлдиж ууулфая-фжлдиж
bds-bg.org keywords: БИС стандарт стандарти стандартизация CEN ISO CLC IEC БДС Директиви Технически комитет БДС EN БДС EN ISO Българският институт за стандартизация